ททท.จัด Connections Luxury 2016 ทำตลาดกลุ่ม Luxury เน้น B2B

โพสเมื่อ : Monday, June 20th, 2016 : 3.54 pm

ททท.ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Connections Luxury 2016 ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม Dream Hotel and Resort จังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่ประเทศไทยเป็น Country Partner โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัท Travel Weekly Group จำกัด สหราชอาณาจักร เป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวสำหรับตลาดกลุ่ม Luxury ในลักษณะ B2B (Business-to-business) มีการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมทำกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกัน โดยชูจุดขายความเป็นไทย เช่น การทำอาหารไทย เรียนรำไทย เรียนมวยไทย การทำผ้าบาติก การนวดการร้อยมาลัย การแกะสลักผลไม้ในบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวและผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรมและบริการด้านการท่องเที่ยวจากนานาประเทศ รวมทั้งสิ้น 60 ราย โดยมีภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้จำนวน 26 ราย ซึ่งการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็น Country Partner จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่มีสินค้าและบริการสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury เช่น ที่พักที่มีความหรูหราและหลายรูปแบบ ร้านอาหาร ศูนย์การค้าชั้นนำ เรือ Yacht รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจแก่ภาคเอกชนไทยด้วย177704

177703

177706

177702