เตรียมพร้อมสตรีภูเก็ตเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพแม่...

Saturday, August 13th, 2022 : 12.00 pm

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทย 4.0 ประจำปี 2565 โดย นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ...

Read More