อบจ.ภูเก็ต ร่วม จัด “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ...

Monday, February 26th, 2024 : 8.54 am

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัด “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 6 และการไหว้ครูมวยไทยโลก” วันที่ 10-17 มี.ค.67 ณ จ.ภูเก็ต...

Read More