อบจ.ภูเก็ตสร้างมิติใหม่ตรวจหาเชื้อโควิดผู้เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.ล่วงหน้า ทุกคนผลเ...

Sunday, August 1st, 2021 : 3.37 pm

อบจ.ภูเก็ต สร้างมิติใหม่ เป็น อบจ.แห่งแรกในประเทศไทย ที่ขอความร่วมมือให้ คณะผู้บริหาร-สจ.-ข้าราชการ-สื่อมวลชน ที่จะเข้าร่วมประชุมสภา วันที่ 2 ส.ค.นี้ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประชุม ระบุผลเป็นลบทั้งหมด...

Read More