อบจ.ภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนโครงการคนภูเก็ต ปลูกพืชอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ...

Saturday, April 20th, 2024 : 6.30 pm

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบเงินสนับสนุนโครงการคนภูเก็ต ปลูกพืชอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จำนวน 970,300 บาท โดยมี นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...

Read More