ชาวบ้านเดือดร้อนต้องดูแล เตียงผู้ป่วยต้องมา...

Friday, June 2nd, 2023 : 3.25 pm

อบจ.ภูเก็ต มอบเตียงผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่  หลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ...

Read More