สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือ อบจ.ภูเก็ต  นำผู้ประกอบการ โรดโชว์ ตลาดเวี...

Monday, May 27th, 2024 : 5.38 pm

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือ อบจ.ภูเก็ต  นำผู้ประกอบการ โรดโชว์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน  phuket Roadshow to vietnam 2024" เพื่อดึงนักท่องเที่ยวตลาดเวียดนามเข้าภูเก็ต เพิ่มเป็น 12 %  จากเดิมมีแค่ 8% มั่นใจเป็นตลาดคุณภาพมีกำลังซื้อสูง ประชากรเวียดนาม มีกว่า 100 ล้านคน อยู่ในวัยทำง...

Read More