ไม่ทน ! ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ บุกจี้จังหวัดแก้ปัญหาป้ายดำเถื่อนแย่งรับผู้...

Thursday, February 2nd, 2023 : 2.45 pm

ไม่ทน! ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ รถตู้ รถแท็กซี่ป้ายเขียวรถตุ๊กตุ๊ก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต บุกศาลากลาง เรียกร้องผู้ว่า ฯ แก้ปัญหา ถูกรถป้ายดำเถื่อนแย่งงาน จี้จังหวัดจัดการออกประกาศให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด...

Read More