“อควาเรียภูเก็ต” แสดงความยินดี ผอ.ททท.ภูเก็ต คนใหม่...

Friday, March 24th, 2023 : 11.52 am

Mr.Vicky Lethirapathy Senior Vice President Aquaria Phuket เข้าเยี่ยมมอบกระเช้า แสดงความยินดี คุณเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ในโอกาสที่มาประจำสำนักงานภูเก็ต พร้อมหารือเรื่องสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว...

Read More