เปิดเวที “ปลดล็อคเกาะภูเก็ต” ขอความเห็นแก้ไขผังเมือง-ความสูงอาคาร

โพสเมื่อ : Wednesday, July 13th, 2016 : 7.21 pm

ภาครัฐ-เอกชนในภูเก็ตจับมือเปิดเวทีเสวนา “ร่วมด้วยช่วยกัน ปลดล็อคเกาะภูเก็ต” รับฟังความเห็นแก้ไม่แก้ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ-ผังเมือง เพิ่มความสูงอาคารในพื้นที่บริเวณ 8 ที่กำหนดเพดานไว้ที่ 23 เมตร นักลงทุนจ่อเข้าพื้นที่หากเพิ่มความสูงได้IMG_4816จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต และหอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดเสวนาเรื่อง “ร่วมด้วยช่วยกัน ปลดล็อคเกาะภูเก็ต”ณ.โรงแรมดาราภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีการให้ความรู้เรื่องผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต โดยนายทวี หอมหวน โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต,ความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการสิ่งแวดล้อม เรื่องเขตควบคุมมลพิษ โดยนายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดความสูง ขนาด และกิจกรรมอาคารจำแนกตามรูปแบบเศรษฐกิจ โดย อ.ฐาปนา บุญยประวิตร ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการผังเมือง พร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนา ปลดล็อคเกาะภูเก็ต โดย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายกสมาคมอสังหาริมทรัยพย์ภูเก็ต นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และนายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวภูเก็ต เข้าร่วม ณ.โรงแรมดารา ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมาIMG_4829

การจัดเสวนาดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในภูเก็ต ว่า มีความต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี 2553 ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้หรือไม่ เพื่อให้ผังเมืองและประกาศดังกล่าวมีความสอดคล้องการเติบโตของภูเก็ตในปัจจุบัน รวมทั้งที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้รับการประสานจากภาคเอกชนที่วางแผนจะเข้ามาลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนหลายราย แต่ติดปัญหาการก่อสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 23 เมตร ในพื้นที่บริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2553IMG_4833

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายกสมาคมอสังหาริมทรัยพ์ภูเก็ต ระบุว่า การจะปลดล็อคภูเก็ตจากประกาศกระทรวงทรัพย์ฯหรือผังเมืองหรือไม่นั้นจะต้องเป็นการเห็นด้วยจากชาวภูเก็ต ที่จะต้องมีการหารือในเรื่องนี้กันอีกหลายรอบเพื่อให้เป็นความต้องการของชาวภูเก็ตจริงๆ เมื่อคนภูเก็ตเห็นด้วยกับการปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพย์ฯและผังเมือง ทางภาคเอกชนโดยหอการค้าฯและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฯจะนำเรื่องนี้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.) เพื่อที่ทางจังหวัดภูเก็ตจะได้เสนอต่อไปยังหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนชาวภูเก็ตไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะคัดค้านการปรับปรุงประกาศดังกล่าว เพียงแต่มีการเสนอแนะให้เติมเต็มในส่วนของที่มากกว่าเรื่องของความสูงอาคาร ทั้งในเรื่องของระยะถอยร่น ที่ว่างของอาคาร รวมไปถึงการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

นายกสมาคมอสังหาฯ กล่าวต่อว่า ตนมาอยู่ภูเก็ตตั้งแต่ยุคเหมืองแร่และเริ่มเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยว จนมาถึงปัจจุบันภูเก็ตกำลังจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ความสวยงามของธรรมชาติลดน้อยลง เราจะเพิ่มในส่วนของการเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อการช้อปปิ้ง เพื่อดึงนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่ม เพราะขณะนี้ภูเก็ตมีแหล่งช้อปปิ้งใหญ่เกิดขึ้นหลายแห่ง ทั้ง เซ็นทรัล และเดอะมอลล์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น คิงพาวเวอร์และที่มีอยู่แล้วหลายๆ แห่งที่เป็นจุดช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นประเด็นว่าเราจะปลดล็อคภูเก็ตหรือไม่ เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติควบคู่ไปกับเมืองช้อปปิ้ง16s2y9

“ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯและผังเมืองที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่ตอบโจทก์การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนทั้งหมด เพราะนักลงทุนหลายคนมองว่า ที่ดินในภูเก็ตราคาสูงมาก หากก่อสร้างตามประกาศที่มีอยู่อาจจะคืนทุนช้าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนอาจทำให้การลงทุนชะงักได้ แต่หากมีการปรับปรุงและแก้ไขเรื่องความสูงของอาคารในบริเวณที่ 8 แล้ว เชื่อว่าการลงทุนในภูเก็ตจะคึกคักมากขึ้น จากที่นักลงทุนสามารถดำเนินการลงทุนในที่ดินได้มากยิ่งขึ้น และในส่วนของราชการเองก็มีปัญหาหลายๆ โครงการเช่นกันที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นโครงการถนนสายหลวงปู่สุภาถึงป่าตอง ที่ต้องตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติและความสูงเกิน 80 เมตร โครงการสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 50 KV ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่เสาสูงกว่า 23 เมตร เป็นต้น” นายธนูศักดิ์ กล่าวและว่าIMG_4837

การแก้ไขปรับปรุงประกาศฯดังกล่าวคงจะไม่ทำเหมือนกันทั้งจังหวัด แต่จะดำเนินการให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้น และคิดว่าน่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ 8 เท่านั้น ที่กำหนดความสูงของอาคารไว้ที่ 23 เมตร และเท่าที่ทราบในขณะนี้มีนักลงทุนหลายรายที่จะเข้ามาลงทุนแต่ติดปัญหาเรื่องความสูงของอาคาร เช่น โครงการชิงช้าสวรรค์ของกลุ่มทุนจากต่างชาติที่ต้องการความสูงถึง 120 – 200 เมตร และโครงการอื่นๆ และหลังจากนี้ในส่วนของหอการค้าฯและสมาคมอสังหาฯจะเปิดให้นักลงทุนให้แจ้งปัญหาในการลงทุนเข้ามาด้วย เพื่อร่วมการผลักดันให้เกิดการลงทุนในภูเก็ต

ด้านนายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงภาพรวมการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน ว่า จังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีการพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในหลายๆ ส่วน ทั้งในส่วนของการคมนาคม มีการลงทุนก่อสร้างทางลอดตามแยกต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด การศึกษาออกแบบรายละเอียดที่จะก่อสร้างถนนสายใหม่ในเส้นทางจากสาคูมายังบางคู การขยายสนามบินภูเก็ตที่กำลังจะเสร็จในเร็วๆนี้ เพื่อรับรองนักท่องเที่ยวให้ได้เพิ่มขึ้น และเท่าที่ทราบขณะนี้นักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศหลายรายสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดภูเก็ต แต่ยังติดปัญหาในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และสิ่งหนึ่งที่ยากจะฝากให้มีการระบุในการแก้ไขประกาศหรือผังเมืองคือเรื่องของสถานที่จอดรถสำหรับอาคารต่างๆ เพราะในปัจจุบันภูเก็ตประสบปัญหาเรื่องที่จอดรถมาก อย่างกรณีของคอนโดมีเนียมที่สร้างหลายร้อยห้องแต่มีที่จอดรถไม่เพียงพอต้องจอดตามริมถนน สร้างปัญหาด้านการจราจร เป็นต้น
ขณะที่นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต กล่าวว่า มาถึงวันนี้กฎหมายผังเมืองของภูเก็ตน่าที่จะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมืองที่ก้าวกระโดด ซึ่งเราต้องเปิดใจยอมรับว่าภูเก็ตในปัจจุบันแตกต่างจากภูเก็ตเมื่อก่อนราคาที่ดินสูงขึ้นจากไร่ละ 4 ล้าน เป็นไร่ละ 200 ล้านบาท หากยังกำหนดความสูงเหมือนที่ประกาศฯไว้จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าในส่วนของถนนสายรองๆ ของป่าตองน่าที่จะเปิดกว้างในเรื่องของความสูง และจากการกำหนดความสูงของอาคารทำให้การลงทุนแผ่ออกสู่วงนอกจากยิ่งขึ้น

“โดยส่วนตัวคิดว่าเราน่าที่จะปรับปรุงในเรื่องของผังเมือง ซึ่งเป็นจังหวะดีที่กรมโยธาฯกำลังจะปรับปรุงผังเมืองทั่วประเทศ ภูเก็ตน่าที่จะเสนอขอแก้ไขในส่วนของความสูงอาคารให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน”