ททท.เตรียมจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2016

โพสเมื่อ : Friday, October 21st, 2016 : 3.53 pm

images.png

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศมากว่า 55 ปี ได้ตระหนักถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดกับอุตสาหกรรท่องเที่ยวโดยรวมที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางและกระบวนการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสาขา ตลอดจนเพิ่มโอกาสการลงทุนทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลที่สามารถนำเสนอจุดแข็งและความแตกต่างของสินค้าและบริการให้อยู่เหนือคู่แข่งขันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน ททท.ได้เริ่มจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีสัญลักษณ์ “กินรี” เป็นเหมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าที่ผ่านการจัดการและคัดสรรมาแล้วอย่างเข้มข้น ในปัจจุบันรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้กลายเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ และเป็นแบบอย่างของการคัดเลือกสินค้าต้นแบบ ในมิติของคุณค่าที่พร้อมจะส่งต่อความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างสง่างาม โดยได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล ครั้งที่ 11 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นปีแห่งความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น ททท.จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ที่มีความพร้อมร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559

 

การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(กินรี) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
1. ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
    1.1 ประเภทองค์กรภาครัฐ
    1.2 ประเภทองค์กรภาคเอกชน
2. ประเภทรายการนำเที่ยว
     2.1 ประเภทรายการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ
     2.2 ประเภทรายการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
3. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
    3.1 ประเภทโรงแรมในเมือง
    3.2 ประเภทโรงแรมตากอากาศ
    3.3 ประเภทโรงแรมบูติค
    3.4 ประเภทโรงแรมพูลวิลล่า
    3.5 ประเภทโรงแรมเพื่อการประชุมสัมมนา 
4. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
    4.1 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
    4.2 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
    4.3 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
    4.4 ประเภทแหล่งนันทนาการ
    4.5 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
5. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
    5.1 ประเภท Health & Wellness Destination
    5.2 ประเภทโรงแรม/รีสอร์ท 
   5.3 ประเภทเดย์สปา
   5.4 ประเภทสปาภูมิปัญญาไทย

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ททท.สำนักงานภูเก็ต หรือ ลิ้งค์ใบสมัคร 
http://tourismawards.tourismthailand.org/userfiles/kinnaree/files/pdf/AppTTA11.pdf