โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา จัดเวิร์กช็อปแต่งหน้าสร้างลุคใหม่วันสตรีสากล

โพสเมื่อ : Thursday, March 9th, 2017 : 12.41 am

โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ร่วมกับ NARS Cosmetics ร่วมสนับสนุนให้สตรีมีความมั่นใจในการทำงานในวันสตรีสากลปี 2560จังหวัด กระบี่ – โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ร่วมกับนาร์ส คอสเมติกส์ (NARS Cosmetics) จัดเวิร์กช็อปสอนเทคนิคการแต่งหน้า เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสนับสนุนให้สตรีมีความมั่นใจในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

มร.ริชาร์ด ลองกูนน์ เปิดเผยว่า โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสังคม ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแรงงานหญิง ร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันดูแลคุ้มครองให้แรงงานหญิงได้ทำงานอย่างมีคุณค่า มีความสุข และพอใจในงานที่ทำ ตลอดจนยกย่องคุณค่าของสตรีทำงาน โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท