“R&B food supply” เดินสายให้ข้อมูลนักลงทุนชาวภูเก็ต ระดมทุน 520 ล้านหุ้น

โพสเมื่อ : Saturday, September 14th, 2019 : 12.11 pm

“R&B food supply” ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่วยส่วนประกอบอาหาร (Food Ingredients) เดินสายให้ข้อมูลนักลงทุนชาวจังหวัดภูเก็ตเสนอระดมทุน  520 ล้านหุ้น

ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) หรือ “RBF” โดย ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อาร์ แอนด์บี ฟู้ด ซับพลาย จำกัด ( มหาชน)หรือ BRF กรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอส เซทไปรแมเนจเม้นจำกัด หรือ ARM นางสาวสมลักษณ์เธียรพจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทลักทรัพย์ฟีนันเชีย ไซรัสจำกัด (มหาชน) และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท อาร์ แอนด์บี ฟู้ด ซับพลาย จำกัด ( มหาชน)ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนชาวจังหวัดภูเก็ตโดยมีนักลงทุนชาวในพื้นที่และใกล้เคียงมาร่วมรับฟังการนำเสนอแผนของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) จำนวนมาก

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่วยส่วนประกอบอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มเช่น . กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสีผสมอาหาร ประกอบด้วย กลุ่มแป้งและซอส กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก กลุ่มผลิตซื้อมาและจำหน่ายไป สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว นมผง และปลอกไส้กรอก 2.ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ได้แก่โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

สำหรับ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) มีโครงการในอนาคต ดังนี้ 1. สร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง และแป้งประกอบอาหารในต่างประเทศ การซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงานประมาณ 200 – 250 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและมีรายได้ในเชิงพาณิชย์ในปี 2562  2.ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ปรับปรุงซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมประมาณ 120-130 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 เครื่องจักรในการผลิตเกล็ดขนมปัง เครื่องจักรในการผลิตแป้งทอดกรอบ เครื่องจักรในการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรสแบบอัตโนมัติ

3.ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองเพื่อวิจัยและพัฒนาในประเทศสิงค์โปร ซึ่งเป็นศูนย์กลางซื้อขายสินค้าประเภทวัตถุแต่งกลิ่นรส ใช้เงินลงทุน 20-25 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

นอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยฐานะทางการเงินของบริษัทให้กับนักลงทุนชาวชลบุรีได้รับทราบ รวมทั้งข้อมูลทางตลาดหลักทรัพย์ จำนวนหุ้มสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย จำนวน 520,000,000หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลักภาษีเงินได้และสำรองต่างๆ วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน 1.ลงทุนสร้างโรงงานในต่างประเทศ 2.ปรับปรุงเครื่องจักรเพิ่มเติม 3.ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองในต่างประเทศ 4.ชำระเงินกู้ 5.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดยมี บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่าย โดยเป้าหมายจะทำโรดโชว์จำนวน 15 จังหวัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ คือประเทศญี่ปุ่น สำหรับจังหวัดภูเก็ตนับเป็นจังหวัดที่ 3 ที่ออกมาจัดกิจกรมโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุน