“เที่ยวเนิบช้า…ออกค้นหาความสุขที่น่าน แพร่”

โพสเมื่อ : Friday, June 10th, 2016 : 11.53 am

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภาพออนไลน์ น่าน เมืองต้องห้าม…พลาด Plus แพร่ “เที่ยวเนิบช้า…ออกค้นหาความสุขที่น่าน แพร่” โดยสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2559IMG_4654นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดน่านและแพร่ ถือเป็นดินแดนอันเก่าแก่ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของล้านนามาเนิ่นนานหลายร้อยปีแล้ว อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาลำเนาไพร ที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม น่าเที่ยวในทุกฤดูกาล  ททท.สำนักงานแพร่ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประกวดถ่ายภาพทางออนไลน์ ในเขตจังหวัดน่าน Plus แพร่ ซึ่งสอดรับกับแคมเปญ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus เพื่อนำภาพที่สวยงามในทุกมิติ ทุกด้าน ออกมาประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเห็นสมควรให้มีการจัดประกวดถ่ายภาพทาง Online ด้วยระบบดิจิตอล เพื่อให้สอดรับกับโลกยุคใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดผลในการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ที่รวดเร็ว ฉับไว กว้างขวางกว่าในอดีต โดยภาพที่ได้จากการประกวดทั้งหมดนั้นสามารถนำไปต่อยอดในเชิงประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า (Slow Life Tourism) อันเป็นจุดเด่นของจังหวัดน่านและแพร่ ได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2559 โดยจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในจังหวัดน่านและแพร่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น โดยให้ผู้เข้าประกวด post ภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านและแพร่ ลงใน Facebook หรือหน้า Fanpage ของตนเอง โดยจะต้อง set ค่าหน้า Facebook ของตนเองให้เป็นแบบสาธารณะ (Public) และต้องติดแฮชแท็ก (Hashtag) #PhotocontestNanPhrae2016 และ Tag เพื่อนจำนวน 5 คนขึ้นไป ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทุกประเภทซึ่งจำกัดคนละไม่เกิน 3 ภาพต่อประเภท ได้แก่ 1.) ภาพศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่สำคัญ 2.) ภาพธรรมชาติ 3.) ภาพวิถีชีวิตที่สะท้อนความเป็นน่าน แพร่ นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ยอด like สูงสุด 3 อันดับแรก โดยชิงเงินรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 105,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภาพออนไลน์ น่าน เมืองต้องห้าม…พลาด Plus แพร่ “เที่ยวเนิบช้า…ออกค้นหาความสุขที่น่าน แพร่” โดยสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127