เทศบาลนครภูเก็ต สืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ 

โพสเมื่อ : Tuesday, September 13th, 2016 : 9.44 am

 

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน “ไหว้พระจันทร์ ”  ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายนนี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 1473734340916.jpg

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ประเพณีไหว้พระจันทร์เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้สืบทอดปฎิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นวันที่คนในครอบครัวได้แสดงความสามัคคีและได้อยู่พร้อมกัน ชาวจีนจีงได้นิยามเรียกวันไหว้พระจันทร์ว่า “วันแห่งการอยู่พร้อมหน้าของครอบครัว” เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่และสมาคมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต จัดงานไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีไหว้พระจันทร์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลาน ซึ่งในปีนี้ประเพณีไหว้พระจันทร์ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 สำหรับกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การจิบน้ำชา ชิมขนมไหว้พระจันทร์ พร้อมทั้งชมการแสดงของชมรมเพลงหวานประสานใจ กิจกรรมการแสดงของสมาคมผู้สูงอายุและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และในเวลา 20.30 น. จะประกอบพิธีไหว้พระจันทร์ 1473734343787.jpg

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวอีกว่า ในการจัดงานไหว้พระจันทร์ นอกจากจะเป็นสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบ อันจะเป็นการส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นเทศบาล จึงใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมจิบน้ำชาชิมขนมไหว้พระจันทร์และร่วมไหว้พระจันทร์กับทางเทศบาลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป1473734346852.jpg