Lost Paradise ศิลปะจากขยะ สื่อสารนักท่องเที่ยว กระตุ้นรักษาสิ่งแวดล้อมภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, June 12th, 2018 : 11.50 am

ผลพวงจากกรณีวาฬนำร่องครีบสั้นเกยตื้น ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา จากการกินขยะพลาสติก หนักถึง 8 กิโลกรัม จำนวนมากถึง 85 ชิ้น สะท้อนให้เห็น นอกจากนั้นทุกปียังพบสัตว์ทะเลตายการกินขยะพลาสติก หรือ ถูกขยะรัดตาย เช่น อวน หรือ เชือก ในขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงานปริมาณขยะในทะเลไทย ปี 2561 อันดับหนึ่งคือถุงพลาสติก กว่า 15,000 ชิ้น ยังไม่รับรวม ไมโครพลาสติก พลาสติกขนาดเล็กที่เกิดจากการย่อยพลาสติกขนาดใหญ่ เช่น ถุงพลาสติกและหลอด มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น กำจัดยาก

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดติดทะเล ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล จึงรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก รวมถึงโปรดักส์ที่จะก่อให้เกิดขยะและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม หลอดดูด กระป๋อง รวมถึงก้นบุหรี่ ผ่านโครงการ “จังซีลอนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด, กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลาทะเล กิจกรรมปลูกปะการังเทียม, กิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก

จังซีลอน เลือกใช้ “ศิลปะ” ผ่านการตีความของ Eco Artist ในจังหวัดภูเก็ต อาจารย์ป้อมประสพสุข เลิศวิริยะปิติ มาสื่อสารกับนักท่องเที่ยวและชาวภูเก็ต เพื่อสร้างการตระหนักด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ป้อม เล่าว่า ผลงานในปี 2561 มีชื่อว่า Lost Paradise ตีความมาจากการสูญเสียบ้าน หรือ สวรรค์ของสัตว์ทะเล เนื่องจากมีขยะพลาสติกจำนวนมากถูกทิ้งลงทะเล ก่อให้เกิดมลพิษทางทะเล สัตว์ทะเลเสียชีวิตจำนวนมากจากการกินขยะพลาสติก ผลงานชิ้นนี้จึงได้นำขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล มาจำลองเป็นท้องทะเลโดยใช้อวนสีฟ้า สัตว์ทะเล เช่น โลมาที่ทำจากขยะพลาสติกใสเผยให้เห็นโฟม กระป๋อง เศษพลาสติกต่างๆ แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล และปะการังที่ทำจากถุงพลาสติก โดยจะใช้ดวงไฟสีต่างๆซ่อนไว้ในผลงานเพื่อให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสรวงสวรรค์ยามค่ำคืน 

ในบริเวณนิทรรศการยังมีผลงานศิลปะสัตว์ทะเล เช่น ปลาดาว หมึก ม้าน้ำ เต่า ที่ทำจากขยะ และบอร์ดให้ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งขยะลงทะเล ปริมาณขยะแต่ละชนิดที่เกิดขึ้น และเชิญชวนลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ในงานยังมีเวิร์คช็อปพวงกุญแจจากขยะพลาสติก และจำหน่ายถุงผ้ารีไซเคิล Zero Bag Zero Waste ราคาใบละ 100 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะมอบให้กับศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อไปใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม 

นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดนิทรรศการใช้ช่วง World Environment Day และ World Ocean Day จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ณ ลานเดอะพอร์ท อารีน่า เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเลือกสื่อสารผ่านศิลปะเพราะคนทุกชาติทุกวัยสามารถเข้าใจได้ง่าย 

การจัดนิทรรศการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต เพราะตระหนักดีว่าเป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ใกล้ชายหาด นิทรรศการนี้เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่จังซีลอนพยายามผลักดัน เช่น การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม,การปลูกปะการังเทียมและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และ บิ๊กโปรเจค โครงการยกระดับอาคารศูนย์การค้าเป็น Green Building ด้วยกิจกรรมประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ LED การรีไซเคิลน้ำ การคัดแยกขยะ