Google Analytics Advance

โพสเมื่อ : Friday, December 23rd, 2016 : 1.08 pm

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ท่ีผ่านมา สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรเทพ เขตร์รัมย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Google Analytics บรรยายเรื่อง Google Analytics Advance ณ สำนักงาน SIPA สะพานหิน ภูเก็ต