กำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่วันพุธ ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

โพสเมื่อ : Wednesday, May 18th, 2016 : 8.07 pm

 

img_20160518_192733.jpg

เทศบาลนครภูเก็ต  ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ สท.นิรันดร์  คงตันติกุลสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เขต ๔

กำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่วันพุธ ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ เมรุวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)