เอไอเอ.เปิดศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินภูเก็ต ตอกย้ำผู้นำธุรกิจประกันชีวิต

โพสเมื่อ : Friday, December 1st, 2017 : 3.57 pm

เอไอเอ เดินหน้ายกระดับตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’พร้อมเปิดศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (FA Center) จังหวัดภูเก็ต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต และอยู่เคียงข้างคนไทยมานานกว่า 79 ปี เดินหน้าตอกย้ำพันธสัญญาที่ต้องการให้คนไทยมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ โดยลงทุนพัฒนาทั้งนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้มีศักยภาพและคุณภาพเหนือคู่แข่ง โดยล่าสุดวันนี้ (1 ธ.ค.) ได้เปิดศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (FA Center) ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว จ.ภูเก็ต เพื่อมุ่งยกระดับตัวแทนประกันชีวิตให้ก้าวไปสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน (Financial Advisor หรือ FA) อย่างมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและเข้มข้น โดยมี มร.ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย ผู้บริหารเอไอเอ.ประเทศไทย หัวหน้าหน่วย ตัวแทนขาย ในภูเก็ต เข้าร่วม

ในโอกาสเดียวกัน นายกิติภูมิ ทองลิ่มชินกฤต ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการ และนายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย ในโอกาสเลือกที่จะเปิดศูนย์ฝึกอบรม AIA FA Center ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตเพราะสถานที่อยู่ใจกลางเมือง สะดวกสบายทั้งที่จอดรถ ร้านอาหาร ช้อปปิ้ง จุดนัดพบครบวงจรอีกด้วย

มร.ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันคนไทยมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิตในสัดส่วนที่น้อยกว่า 40% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสาเหตุหลักมาจากคนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันชีวิต รวมทั้งยังเข้าไม่ถึงการทำประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงประกันชีวิตมากขึ้น เอไอเอจึงให้ความสำคัญและลงทุนอย่างมากกับการพัฒนาและสร้างตัวแทนประกันชีวิตให้ก้าวสู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ หรือ AIA Financial Advisor (AIA FA) ซึ่งเป็นมากกว่าตัวแทนที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนสามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการด้านประกันชีวิตและการเงินของลูกค้าได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ โปรแกรม AIA Financial Advisor (AIA FA) ยังเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สร้างตัวแทนให้ประสบความสำเร็จและเติบโตในสายงานประกันชีวิตกับเอไอเอได้อย่างมั่นคง”

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “โปรแกรม AIA FA เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยเป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับให้เป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ หรือ AIA Financial Advisor (AIA FA) อย่างมืออาชีพ ซึ่งจากข้อมูล ณ ปัจจุบัน เรามีตัวแทนที่เป็น ‘AIA Financial Advisor’ (AIA FA) แล้วเกือบ 7,000 คน คิดเป็นกว่า 13% ของตัวแทนทั้งหมด  โดยตัวแทนกลุ่มนี้มีผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก เป็นสัดส่วน 20% ของเบี้ยประกันปีแรกของตัวแทนทั้งหมด”

สำหรับโปรแกรม AIA FA เป็นโปรแกรมที่รองรับผู้ที่มองหาอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคงและมีความอิสระในการทำงาน พร้อมเติบโตในสายอาชีพ โดยเราจะเน้นไปที่คนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ มืออาชีพอย่างแท้จริง รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับแผนรับรองรายได้ที่มั่นคง มีโบนัสพิเศษแบบไม่มีขีดจำกัด ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและเข้มข้น พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอีกด้วย

สำหรับศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) เป็นที่ฝึกอบรมผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม โดยนอกจากมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและเข้มข้นแล้ว ยังได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้มีความแตกต่างจากศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนทั่วไป อีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญคือ เรามีสื่อการเรียนการสอนทางไกล หรือ Distant Learning Platform (DLP) อยู่ในทุกศูนย์ทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน และทำให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างทั่วถึงกันทุกภูมิภาค

“โดยเรามีแผนเปิดศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) เพิ่มจากเดิมทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ นครปฐม อุบลราชธานี กรุงเทพฯ นครสวรรค์ อยุธยา และที่ภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต แห่งนี้ เป็นศูนย์ที่ 12 ซึ่งเป็นแห่งล่าสุด หลังจากนี้จะมีที่ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และที่กรุงเทพฯ อีก 1 แห่ง ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้เอไอเอมีศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) ทั่วประเทศรวม 15 แห่ง ภายในเดือนมกราคม ปี 2561 เพื่อตอกย้ำถึงพันธสัญญาที่มุ่งให้คนไทยทุกพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถึงความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ” นายกฤษณ์ กล่าวในที่สุด