โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตร่วมสนับสนุนกิจกรรมมาราธอน หมอชวนวิ่ง

โพสเมื่อ : Wednesday, November 7th, 2018 : 10.35 am

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตร่วมสนับสนุนกิจกรรมมาราธอน หมอชวนวิ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ วิ่งเพื่อสุขภาพ ถูกวิธี มีประสิทธิภาพ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยนายแพทย์สยาม หาญพิพัฒน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ สนับสนุนกิจกรรมมาราธอน หมอชวนวิ่ง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ วิ่งเพื่อสุขภาพ ถูกวิธี มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่ถูกวิธี พร้อมประเมินสุขภาพ และทดสอบสมรรถภาพ แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA