แสดงความยินดี “ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ” รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาระที่ 2

โพสเมื่อ : Wednesday, October 12th, 2022 : 5.13 pm

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาระที่ 2 พร้อมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต