แขวงทางหลวงภูเก็ต ยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนถนนสายหลักและสายรอง

โพสเมื่อ : Saturday, June 27th, 2020 : 1.30 pm

แขวงทางหลวงภูเก็ต ผุดโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนหลังได้รับงบ 10 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายสมหวัง โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิจักษณ์ ศรชนะ นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงภูเก็ต และ นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นำสื่อมวลชนภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรองจังหวัดภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาเมืองรองรับการเติบโต ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Smart City) และการพัฒนาระบบคมนาคมและโลกจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ต ที่เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ และทางราง เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ ซึ่งวงเงินในการดำเนินงาน จำนวน 10,000,00 บาท

นายสมหวัง โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต กล่าวว่า โครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรองจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุเกิดจากการจราจรในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนถนนสายหลักเชื่อมโยงข่ายคมนาคมเข้าออกสนามบินนานาชาติภูเก็ต และระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน เพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดหรือเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวในการเดินทาง ของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยให้แขวงทางหลวงภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี เม.ย.2562 สิ้นสุดปี ก.ย.2562

นอกจากนั้น สภาพปัญหา ถนนทางหลวงสายหลักที่รองรับการเดินทางหรือเป็นประตูเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต เชื่อมเส้นทางจากประตูสนามบินนานาชาติภูเก็ต เข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวทั่วบริเวณของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมไปสู่จังหวัดคนอื่น มีรถใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเมื่อเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ประกอบกับ กิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนมากเกิดขึ้นเพื่อรองรับตลาดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ความต้องการ เพื่อเป็นการลดการสูญเสียเวลาเนื่องจากจราจรติดขัด และ ผู้สัญจรบนเส้นทางสายหลัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับโลก จึงต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรอง จังหวัดภูเก็ต เชื่อมโยงข่ายคมนาคมจังหวัดภูเก็ตกับกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ความเร่งด่วน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ตและต่อเนื่องระหว่างจังหวัดภูเก็ตไปสู่จังหวัดพังงา และจังหวัดอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดอันดามันจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางได้ทุกฤดูกาล

สำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว นายสมหวัง กล่าวว่า มีการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) จำนวน 4 จุด วงเงินงบประมาณ 6,556,000 บาท ประกอบด้วย 1.ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก (ช่วงสนามบินภูเก็ต สะพานสารสิน) ที่ กม.13+000 (ด้านซ้ายทาง) 2.ทางหลวงหมายเลข 402 ที่ กม.21+000 (ด้านขวาทาง) ท้องที่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง 3.ช่วง สนามบินภูเก็ต-เมืองถลาง ที่ กม.26+00 (ด้านซ้ายทาง) และ 4.ทางหลวงหมายเลข 402 ที่กม.31+000 (ด้านขวาทาง) ท้องที่ ต. เทพกระษัตรี อ.ถลาง

นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรุงบริเวณทางแยก ให้มีช่องหยุดรถเฉพาะรถจักรยายนต์และรถจักรยาน (Bike Box) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม.32+208 บริเวณสี่แยกถลาง ท้องที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง วงเงินงบประมาณ 398,300.00 บาท สำหรับการใช้งานของโครงการ Bike Box ทำพื้นผิวถนนให้เป็นสีเขียว และลงสีรูปจักรยานและจักรยานยนต์ เพื่อให้ทราบว่าเป็นพื้นที่หยุดรถสำหรับจักรยาน-จักรยานยนต์ และที่ด้านไหล่ทางก็ทำช่องทางให้จักรยาน-จักรยานยนต์สำหรับวิ่งขึ้นมาบริเวณ Bike Box เพื่อเป็นแนวเขตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดแถวหน้าไม่ต้องแทรกช่องว่างระหว่างรถยนต์

การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นทางเข้าสนามบินภูเก็ตเส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 4031ตอนมุดดอกขาว-สนามบิน ระหว่าง กม.1+500-2+500 บริเวณสามแยกพรุสมภาร แห่งที่ 1 ท้องที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง วงเงินงบประมาณ 486,500.000 บาท ซึ่งเป็นการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการจราจร และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตชุมชนได้ด้วย

การปรับปรุงและติดตั้งป้ายกำหนดระยะทาง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุมโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.21+856-กม.48+958 งบประมาณ 492,500.000 บาท สำหรับการมีป้ายกำหนดระยะทางเป็นระยะ ทำให้ประชาชนที่เดินทางหรือใช้ถนนเส้นที่ไม่คุ้นเคยก็จะเดินทางไปตามเส้นทางนั้นได้ง่ายขึ้นและมั่นใจขึ้น ไม่ต้องกลัวหลง ทำให้ผู้ขับขี่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจร เป็นสัญลักษณ์สากลที่เข้าใจได้ตรงกันทั่วโลก สามารถนำทางผู้ใช้ถนนไปยังจุดหมายที่ต้องการได้ทำให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้อย่างมาก

และการปรับปรุงและติดตั้งป้ายกำหนดระยะทาง จำนวน 4 สาย ดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม.0+00-กม.11+650 ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ-เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+00-กม.5+500 ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.0+000-กม.5+500 ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน ท่าเรือ-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 วงเงินงบประมาณ 394,200.000