เริ่มแล้ว! มหกรรมอาหารทะเล “หรอย ริม เล” กินไม่กลัวฝน มันส์ไม่กลัวฟ้า 10-12 มิ.ย.นี้ กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, June 11th, 2022 : 4.13 pm

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาหารทะเล (seafood) : หรอย ริม เล กินไม่กลัวฝน มันส์ไม่กลัวฟ้า โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการเร่งจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้ประชาชน เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการนำเอาอัตลักษณ์ด้านอาหารมาเป็นสื่อในการนำเสนอการท่องเที่ยว  สร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าและบริการ

 

 

จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงานโครงการมหกรรมอาหารทะเล (seafood) : หรอย ริม เล “กินไม่กลัวฝน มันส์ไม่กลัวฟ้า” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหาร อาหารทะเลสดและแปรรูป จำนวนกว่า 60 ร้าน พบกับกิจกรรมถ่ายรูปกับโชว์ มินิ แอร์ บอลลูน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทั้ง 3 วัน, มีจุด Landmark สัตว์โลกใต้ทะเล, จุดถ่ายภาพแสงเงา การแสดงคอนเสิร์ต จากวงลาบานูน วงพัทลุง ศิลปินต่างๆ และกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย”

 

 

ด้าน นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ขอชื่นชมที่ อบจ.ภูเก็ต ได้เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นนี้  โดยจัดโครงการมหกรรมอาหารทะเล (seafood) : หรอย ริม เล เพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมให้เกิดการซื้อขาย กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ต”