เริ่มแล้วงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, June 8th, 2018 : 4.16 pm

เริ่มแล้วงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” หวังยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตลาดเชิงรุก ระหว่างวันที่ 7- 11 มิถุนายน  2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” หวังยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และ ผู้ประกอบการรายเดียว พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตลาดเชิงรุก ซึ่งมี ผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 35 บูธ ซึ่งงานจะจัดระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2561 ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต โดยมี นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหอการค้า และผู้ประกอบการจังหวัดพังงา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสากรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา จัดทำกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ ภายใต้โครงการออกแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลลค่าสินค้า SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) บรรจุภัณฑ์ด้วยการนำรูปแบบการถอดรหัส 4DNA จังหวัดพังงามาใช้ในการพัฒนา ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 4 กิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2561

ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ ระหว่างวันที่ 26- 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ โดยการลงพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงลึกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Best Practice เพื่อสร้างมูลราคาเพิ่มให้กับใหม่ภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์

และกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 50 ราย ได้นำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ไม่น้อยกว่า 35 บูธ ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอนจังหวัดภูเก็ต

หลังจากนี้จะมีกิจกรรมปิดท้ายกิจกรรมที่ 6 การสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโดยจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมเดอะลีฟ ออนเดอะแซนด์ จังหวัดพังงา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา คาดว่า โครงการนี้จะสามารถยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเชิงรุกให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า พังงาถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับสากล มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ เกาะสิมิลัน เกาะตาชัยเสาหลัก เมืองตะกั่วป่า เป็นต้น จากจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง จะเป็นแรงจูงใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

สำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลราคาเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนของผู้ผลิต ส่งเสริมให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นำไปสู่การกระจายออกสินค้าเป็นวงกว้าง เสริมแกร่งผู้ประกอบการของจังหวัดพังงาให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันบนเวทีตลาดสากลต่อไป