เปิดใช้อย่างเป็นทางการ รถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line) ฟรีย่านเมืองเก่าภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, June 1st, 2024 : 3.28 pm

 

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว รถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line) ฟรีย่านเมืองเก่าภูเก็ต มุ่งให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างรูปธรรม  เผยผลการทดลองกระแสตอบรับเริ่มดีขึ้น มีผู้ใช้เฉลี่ย 100 -200 คน ต่อวัน

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567)  ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานเปิดโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line) ที่จะให้บริการในพื้นที่มีความสำคัญต่อชาวภูเก็ต โดยมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ  นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง จำกัด   นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน    นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์กรเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่น ลดปริมาณรถยนต์ในพื้นที่เมืองเก่า แก้ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ รวมถึงส่งเสริมการเดินทางด้วยรถสาธารณะให้นักท่องเที่ยวมีตัวเลือกในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษ ลดฝุ่น PM 2.5 และส่งเสริมการเดินทางด้วยรถพลังงานสะอาด

.

ซึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุด รองจากกรุงเทพมหานครจึงเห็นได้ว่าโครงการนี้เหมาะสมที่สุด ซึ่งบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ได้ลงนาม MOU ขับเคลื่อนพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองสีเขียว มุ่งสู่เป้าหมาย CARBON NEUTRALITY ในปี 2050 และ NET ZERO ในปี 2065 ตามแผนแม่บทประเทศไทย ตัวรถเป็นรถไฟฟ้า 100% มีกล้อง CCTV  ความปลอดภัย  FREE WIFI FREE USB CHARGER มีระบบติดตามรถ อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

.

และนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถ เพราะได้จัดลานจอดรถไว้ให้บริการ 2 จุดจอดรถ PKCD ถนนหลวงพ่อ และจุดจอดเทศบาล (แดงพลาซ่า) ให้บริการใช้รถโดยสารไฟฟ้าจำนวน 3 คัน ในเขตเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 22.00 น. รถออกทุก 15 นาที ทั้งนี้เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางรอบเมืองเก่าภูเก็ตได้อย่างสะดวก โดยไม่เก็บค่าโดยสาร

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม   กล่าวว่า ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาด จึงได้รับความสนใจและถูกนำไปปรับใช้ในกิจกรรมต่าง ( เพื่อทดแทนการใช้พลังงานปิโตรเลียม โดยเฉพาะในภาคการขนส่งที่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ “ยานยนต์ไฟฟ้า” เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การนำรถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการจะช่วยลดมลพิษอย่าง PM 2.5 ในบริเวณเมืองเก่า ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ แต่ประสบกับปัญหาการจราจรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการให้บริการดังกล่าวยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero

ในอนาคตการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารไฟฟ้า จึงเป็นการพัฒนาระบบขนส่งที่สอดคล้องกับกระแสธารแห่งเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี     โดยภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและขับเคลื่อนการให้บริการรถไฟฟ้าในพื้นที่เขตเมืองเก่า

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจ และแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัด   นอกจากนี้การให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะภายใต้โครงการนี้ จะสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการริเริ่มการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นจังหวัดตัวอย่างในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า จากการทดลองให้บริการ ไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line)  ฟรีมาระยะ มาระยะหนึ่ง พบว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีคนที่มาใช้บริการพอสมควร ซึ่งมีทั้งคนในพื้นที่ และ นักท่องเที่ยว ในแต่ละวันมีคนมาใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 100 -200 คน และเชื่อว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นเรื่อง ซึ่งมีการตั้งเป้าจำนวนผู้โดยสารไว้ที่วันละประมาณ 400 คน ตอนนี้ยอดยังต่ำกว่าเป้า แต่ก็ได้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้คนภูเก็ตรู้จัดการใช้บริการระบบจนส่งมวลชนมากขึ้น

ด้านนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน  กล่าวว่า  ขณะนี้ทุกภาคส่วนพยายามที่จะลดคาบอนฯในเมืองเก่า ซึ่งขณะนี้ก็ทราบดีว่ารถที่เข้ามาเป็นรถปกติ และมีรถเข้ามาจำนวนมาก การมีรถ รถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line) จึงเป็นเรื่องที่ดี ช่วยผ่อนกลายเรื่องของการจราจร และ ลดความแออัดของรถ  ส่วนเรื่องสังคมนั้น เมื่อมีคนเดินแทนการใช้รถมากขึ้นก็จะทำให้เกิดการใช้จ่ายมาก เข้าถึงชุมชนมากขึ้น  และที่สำคัญทำให้เกิดความร่วมมือของชุมชน และ การนำรถไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line) จึงเป็นการเริ่มต้นที่จะให้เกิดการผลักดันเรื่องนี้ไปในเส้นทางอื่น ๆ ต่อไป หลังจากนี้ก็จะมีการเก็บตัวเลขเพื่อเป็นข้อมูลในการขยายไปยังเส้นทางอื่น ๆ ต่อไป