เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้ “ยกระดับการศึกษาสร้างโรงเรียนใกล้บ้านได้มาตรฐาน”

โพสเมื่อ : Wednesday, December 27th, 2017 : 9.55 am

เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้ “ยกระดับการศึกษาสร้างโรงเรียนใกล้บ้านได้มาตรฐาน” เพื่อนพัฒนาศักยภาพของเด็กในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง

 

ดร. ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้” ขุมทรัพย์ทางการเรียนรู้แห่งใหม่ของเด็กในทู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้  สร้างขึ้นเพราะต้องการให้ลูกหลานชาวในทู ได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และ ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ส่งผลให้ได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์ และ สติปัญญาที่ดี

จึงได้บริหารจัดการการศึกษาในกับสถานศึกษา เทศบาลเมืองกะทู้ ให้มีมาตรฐานตามที่รัฐกำหนด เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน จึงได้เริ่มก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้ ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้ จำนวน 1 หลัง