เทศบาลตำบลราไวย์ จัดงาน “ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมวิถีราไวย์” นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิด

โพสเมื่อ : Monday, December 12th, 2022 : 10.50 am

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ จัดงานฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมวิถีราไวย์ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2565 ณ ลานโพธิ์ แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมเป็นประธานเปิด

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่เป็นของ “วิถีชาวราไวย์” เช่น วัฒนธรรมด้านอาหาร ข้าวยำ ขนมคู น้ำดื่มสมุนไพร วัฒนธรรมด้านการแสดง ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้าน มวยกาหยง มวยไทย รองเง็ง กลองยาว มโนราห์ วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย บาบ๋า ยะหยา ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม วัฒนธรรมด้านงานฝีมือพื้นฐาน จักสาน ปักถักร้อย และงานศิลป์ วาดภาพ เซรามิก วัฒนธรรมด้าการเกษตรพื้นบ้าน ลักษณะเศรษฐกิจ พอเพียง และวัฒนธรรมการผ่อนคลายสรีระร่างกาย นวดแผนไทย