เตรียมเดินหน้าต่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวภูเก็ต หลัง 5 ชุมชน นำร่อง สร้างเมนูประจำถิ่นได้สำเร็จ

โพสเมื่อ : Friday, December 10th, 2021 : 10.16 am

เดินหน้าต่อสร้างชุมชนท่องเที่ยวในภูเก็ต หลังดัน 5 ชุมชน นำร่อง สร้างเมนูอาหารประจำถิ่นได้ได้สำเร็จ  ตามโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก มั่นใจทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักและเข้าถึงภูเก็ตมากขึ้น

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 9ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่บริเวณโรงแรมเคปพันวา บ้านพันวา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปิดงาน Chef Table โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอเมนูอาหารจาก 5 ชุมชนนำร่อง ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทำเมนูอาหาร มาเสิร์ฟ ซึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อพัฒนา เตรียมความพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีมาตรฐานทั้งงานบริการและอาหารถิ่นสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ตามแนวทางเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต ในการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน นำวิถีชีวิตชุมชนถ่ายทอดผ่านการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีเสน่ห์ความเป็นเกาะภูเก็ตมากมาย แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักแก่ความสวยงามของหาดทรายชายทะเล สถานประกอบการต่าง และภาพที่นักท่องเที่ยวรู้จักภูเก็ตนั้นไม่ได้ลงไปที่วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งจริงๆแล้วเกาะภูเก็ตยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสอีกมาก โดยเฉพาะวิถีชุมชน ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการนำเชฟระดับแนวทางมาแนะนำแนวทางการพัฒนายกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น ที่มีอยู่ประจำท้องถิ่นมาเป็นสุดยอดเมนูอาหารชั้นนำ ถือเป็นความสำเร็จของคนในชุมชน โดย 5 หมู่บ้านนำร่องจะเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ พัฒนาความเข้มแข็งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชั้นนำระดับสากลต่อไป

โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนำร่อง ประกอบด้วย บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต , บ้านป่าหล่าย ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต , บ้านป่าคลองชีพ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง , บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง และบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ที่มีวัตถุดิบประจำถิ่นอย่างสัปปะรดภูเก็ต และกุ้งมังกรภูเก็ต เป็นอัตลักษณ์ที่สามารถนำมาชูจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัสความเป็นวิถีชุมชนที่น่าเรียนรู้ค้นหา สร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

นายปิยพงศ์ ยังได้กล่าวต่อ หลังจากที่มีการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว ก็จะมีการสื่อไปยังชาวโลก ผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งจะทำให้เขารู้ว่าเรามีสิ่งที่น่าสนใจและน่าสัมผัสอีกมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกช่วงฤดู ต่อไปนี้การท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะเข้าไปส่งเสริมและผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพราะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมาได้สอนให้เรารู้แล้วว่า การยึดติดกับเศรษฐกิจที่พึ่งพิงแค่ด้านใดด้านหนึ่งอาจจะทำให้ไม่ยั่งยืน การลงไปยังวิถีชีวิตชุมชนจะเป็นการดึงชุมชนและวัฒนาธรรมออกมาให้คนภายนอกได้สัมผัส รวมทั้งช่วยส่งเสริมการเกษตร

ส่วนการสานต่อนั้นในอานาคตจะมีการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆต่อไป สำหรับ 5 ชุมชนนี้เป็นเพียงแค่ชุมชนนำร่องเท่านั้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาและพร้อมรับนักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวเองก็มีหลายกลุ่ม หลายไลฟ์สไตล์ ความต้องการที่ไม่เหมือนกันทาง จังหวัดภูเก็ตจึงเล็งเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการนำภาคการท่องเที่ยวสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกระดับ ให้สามารถยืนยันได้ในทุกสถานการณ์ เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ต่อไป