อบจ.ภูเก็ต เริ่มทำทันที ขับเคลื่อนจัดซื้อเรือดับเพลิง-กู้ชีพกู้ภัย สร้างความเชื่อมั่น

โพสเมื่อ : Sunday, December 18th, 2022 : 4.52 pm

 

 

อบจ.ภูเก็ต รับลูกเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ จัดซื้อเรือดับเพลิงกู้ชีพกูภัย หลังเกิดเหตุไฟไหม้เรือ บ่อยครั้ง แต่ในพื้นที่ไม่มีเรือดับเพลิงใช้ สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวภาย หลังการประชุมป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล เพื่อถอดบทเรียน กรณีเกิดเหตุไฟไหม้เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่าการเข้าดับเพลิงดังกล่าวทำได้ยาก เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตไม่มีเรือดับเพลิง และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตมีอุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้นหลายครั้ง ทั้ง เรือท่องเที่ยว และ เรือประมง โดยมี น.อ.กฤษณ์ เคลือบมาส  รอง.ผอ. ศรชล.ภูเก็ต เป็นประธาน และมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ว่า

ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลิงไหม้ หรืออุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยว ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะเรื่องของความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ตถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าปล่อยให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยโดยมีมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที่ จะทำให้เสียภาพลักาณ์ของการท่องเที่ยว และทำให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นได้

และในการประชุมทราบว่าเรื่องของเรือดับเพลิง และเรือกูภัย เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดได้นำเสนอไปแล้วหลายครั้ง แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการตอบสนอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการเสนอให้ทางอบจ.ภุเก็ตเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการเรื่องนี้ ดังนั้นทางอบจ.ภูเก็ต ซึ่งมีภารกิจตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปี 2540 สามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องได้ ก็จะเข้าไปดูแลปลักดันเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อเรือดับเพลิงต่อไป เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับจังหวัดภูเก็ต เพราะภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวน และ มีเรือท่องเที่ยว เรือประใง เรือยอชต์ จำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ทางอบจ.จะเป็นเจ้าภาพในการเสนอของบประมาณจัดซื้อเรือดับเพลิง กู้ชีพกู้ภัย เพื่อนำมาใช้ประจำการที่จังหวัดภุเก็ต โดยจะเสนอไปใน 2 แนวทาง คือ ทำเรื่องขอของบประมาณไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องนั้นก็คือสำนักงบประมาณ และ กระทรวงมหาดไทย แต่ถ้าหากทางกระทรวงมหาดไทยขัดข้อง ทางอบจ.ก็จะขอใช้เงินสะสมของทาง อบจ.ภูเก็ต ในการจัดซื้อเรือดับเพลิงและเรือกู้ชีพกู้ภัย เพราะสิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในภูเก็ต เพราะเหตุการณ์เรือเพลิงไหม้ เรือชน และอื่น ๆ เกิดขึ้นกับเรือในภูเก็ตมาแล้วหลายครั้ง แต่การเข้าไปดับเพลิงไม่สามารถทำได้ ทำให้มีความเสียหายมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาน นักท่องเที่ยว ซึ่งเรื่องนี้ทางอบจ.จะเริ่มทำทันที

นายเรวัต กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรือดับเพลิง กู้ชีพ กู้ภัย ที่จะนำมาใช้ในภูเก็ตจะต้องเป็นเรือที่มีศักยภาพและกู้ชีพกูภัย ไปพร้อมกัน ในเบื้อต้นคาดว่า ควรจะมีอย่างน้อย 2 ลำ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และที่สำคัญนอกจากจะขอซื้อเรือแล้ว เรื่องของบุคลากรประขำเรือก็ต้องมีความพร้อมได้ ถ้าเรื่องของการจัดซื้อเรือผ่านไปได้ ตนก็พร้อมที่จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคคลากร ต่อไป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดุแลความปลอดภัยให้กับจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะทางทะเล