อบจ.ภูเก็ต เตรียมพร้อมรับถ่ายโอน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติญฯ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โพสเมื่อ : Friday, September 23rd, 2022 : 8.34 am

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564-2666 กรณีรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต.ทั้ง 21 แห่ง ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564-2666 กรณีรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ. และคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้ อปท. ได้มีมติเห็นชอบให้ อบจ.ภูเก็ต รับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. จำนวน 21 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี กรณีรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด