อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือแนวทางจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2566

โพสเมื่อ : Tuesday, January 24th, 2023 : 4.07 pm

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี เลขานุการ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 4 – 19 มีนาคม 2566

เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์ และเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภูเก็ต โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมในงาน อาทิ พิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 12 มีนาคม ณ สวนพระพุทธศาสนา วัดม่วงโกมารภัจจ์ พิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

ในวันที่ 13 มีนาคม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) และอนุสรณ์สถานเมืองถลาง พิธีอัญเชิญธงชาติ ธงถลางชนะศึก และธงมิตรภาพแห่งสันติสุข และแนวทางจัดแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลางวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และลานศิลปวัฒนธรรม พร้อมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง (โอท็อป) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี