อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ปัญหาขยะชุมชนเกาะสิเหร่ ระดมกำลังเคลียร์ขยะ 3 ธ.ค.นี้

โพสเมื่อ : Friday, December 2nd, 2022 : 8.50 am

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายเรวัต  อารีรอบ นากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ การแก้ไขปัญหาขยะชุมชนเกาะสิเหร่ โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมุกหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดที่จะดำเนินการปักเขตในพื้นที่ 17 ไร่ให้ชัดเจน  รวมถึงให้สำรวจสถานะสิทธิ์การถือครองขอบเขตให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน  และมอบหมายให้ ตม.ลงพื้นที่ สำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในพื้นที่ พร้อมทั้งให้แรงงานจังหวัดภูเก็ตประสานสถานประกอบการต้องดูแลสวัสดิการที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว ให้มีความเหมาะสม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่สำรวจจำนวนบ้านเช่าในชุมชน และประสานเจ้าของบ้านเช่า มาพูดคุยตกลงเพื่อให้สร้างความเข้าใจกับผู้เช่าบ้านช่วยกันบริหารจัดการ สร้างความเข้าใจเรื่องคัดแยกขยะ  เน้นกำจัดขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและดำเนินการรีไซเคิลครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม หากชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบขยะตกค้างในชุมชนตามที่กำหนด ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะบูรณาการ ออกมาตรการคุมเข้ม โดยบังคับใช้กฎหมายและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามกฎระเบียบ  โดยเฉพาะประชาชนและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในชุมชน

สำหรับแนวทางการกำจัดขยะตกค้างเบื้องต้นทัพเรือภาคที่ 3 จะสนับสนุนกำลังพล 300 คนลงพื้นที่ไปกำจัดขยะตกค้างในชุมชนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต