อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองภูเก็ตและซอยพะเนียง

โพสเมื่อ : Wednesday, November 9th, 2022 : 3.15 pm

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 9 พ.ย.65) ที่ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองภูเก็ต และ ชุมชนรัษฎา (ซอยพะเนียง) โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เนื่องจากมรสุมและพายุฝน ส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย กระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตและชุมชนรัษฎา (ซอยพะเนียง) เป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำชาก และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างถาวร

จังหวัดภูเก็ต พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตและชุมชนรัษฎา (ซอยพะเนียง) ดังกล่าว จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของเขตเมืองภูเก็ต และประเด็นที่ 2 การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนซอยพะเนียง