อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

โพสเมื่อ : Tuesday, October 18th, 2022 : 6.12 pm

วันนี้ ( 18 ตุลาคม 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมนายก อบจ.ภูเก็ต

ตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีพายุโซนร้อนกำลังแรง “เนสาท” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ทัพเรือภาคที่ 3, กองทัพภาคที่ 4 และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป