อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการซ่อมแซมโป๊ะ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

โพสเมื่อ : Saturday, January 15th, 2022 : 3.45 pm

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง นางศุภวรรณ์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการพิจารณากรณีซ่อมแซมโป๊ะ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานความปลอดภัย