อบจ.ภูเก็ตร่วมประกอบพิธี พุทธาภิเษกเสาหลักเมือง

โพสเมื่อ : Monday, August 7th, 2023 : 11.41 am

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ จ.ภูเก็ต ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง และตั้งเสาหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง จ.ภูเก็ต (เมืองใหม่)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 08.59 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานร่วมพิธีจุดธูปเทียนที่โต๊ะบวงสรวงประจำทิศหรดี ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง และตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นางสาวอันดามัน เครือพานิช สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 6 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง และตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2566