อบจ.ภูเก็ตมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉายภูเก็ต 3 แสนบาท ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

โพสเมื่อ : Tuesday, July 20th, 2021 : 10.27 am

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบเงิน 300,000 บาท ให้กับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉายภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายอาหารกลางวัน และส่วนหนึ่งสำหรับทำกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก ตามโครงการ “พี่ดูแล น้อง” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ทาง อบจ.ภูเก็ต จะดูแลทุกภาคส่วนของสังคมในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ส่งมอบให้กับทางผู้บริหารของมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉายภูเก็ต และ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงศ์สุระ คู่พงศกร เข้าร่วม เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต