อบจ.ภูเก็ตทำทันที ช่วยคนเดือนร้อนจากโควิดหลักกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

โพสเมื่อ : Sunday, August 29th, 2021 : 8.22 am

อบจ.ภูเก็ต ทำทันที เข้าช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด หลังได้รับการร้องเรียนได้รับผลกระทบจากการกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน 12 คน

วันที่ 26  สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายเรวัต  อารีรอบ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วย นายชูศักดิ์  เสมาตระกูล  สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 9 นายชาญชัย ตัณฑวชิระพันธ์ กำนันตำบลรัษฎา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ บ้านเลขที่ 64/15 ม.7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีประชาชนประสานทางโทรศัพท์ร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ทางหมายเลข 076-211877  กรณีมีประชาชนจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2109 (โควิด -19 ) จึงได้กักตัวอยู่ภายในบ้านเลขที่ 64/15 หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด 12 คน กำลังขาดแคลนอาหาร น้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

หลังทราบเรื่องทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมิได้นิ่งนอนใจ จึงได้จัดหาของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นและลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบปัญหาดังกล่าวบรรเทาความเดือนร้อนอย่างทันท่วงที  ในโอกาสนี้ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบฝากขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่ช่วยเหลือทุกๆ ฝ่าย