อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ประจำปี 66

โพสเมื่อ : Monday, July 10th, 2023 : 3.37 pm

 

สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ร่วม อบจ.ภูเก็ต  จัดอบรม จริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ปี 2566  

ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 โดยมี นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต  ผศ.ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายวิรัช พาที นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร หัวหน้าครอบครัว แม่บ้าน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรมจำนวน 800 คน

การอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวคิดในการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการด้านกิจการศาสนาอิสลาม อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต และโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จัดโครงการฯ ในวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.2566 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค.2566 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เป็นเวลา 7 สัปดาห์ โดยทำพิธีเปิดการอบรมในวันนี้ และพิธีปิดในวันที่ 20 ส.ค.2566 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

 

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน