อควาเรียภูเก็ต ต้อนรักนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบากันและบ้านโงมูลง เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน

โพสเมื่อ : Monday, March 13th, 2023 : 10.00 am

ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านบากัน กระบี่ และโรงเรียน บ้านบาโงมูลง ปัตตานี เข้าเยี่ยมชม เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับน้องๆนักเรียนที่อควาเรียภูเก็ต
อควาเรียภูเก็ตพร้อมต้อนรับน้องๆ นักเรียนทุกแห่งทั่วประเทศที่สนใจมาทัศนศึกษานอกห้องเรียน พร้อมประสบการณ์ที่ประทับใจ โทรสอบถาม 076-629800 ต่อ 703 มือถือ 088-9081635
Welcome lovely students and teacher from Banbakan school Krabi and Banbagomulong school Pattani for visited to Aquaria Phuket today
Aquaria Phuket last Admission 6 pm everyday
Aquaria Phuket floor B1 Central Floresta