“สัจจพล ทองสม” นั่งนายกสโมสรโรตารี่อันดามัน ชูนโยบาย“สุขจากภายใน  สำเร็จสู่ภายนอก”

โพสเมื่อ : Saturday, August 10th, 2019 : 5.35 pm

“สัจจพล ทองสม” นั่งนายกสโมสรโรตารี่อันดามัน คนใหม่ ปีบริหาร 2562-2563 ชู นโยบาย “สุขจากภายใน  สำเร็จสู่ภายนอก”  บริหารสโมสรให้เข้าสู่ยุค 4.0 สร้างความสุขจากภายในองค์กร เพื่อนำพาความสำเร็จสู่ภายนอก

เมื่อคืนวันที 8 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมบูกิตตา รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีงานเลี้ยงขอบคุณ และ เฉลิมฉลองคณะกรรมการสโมสรโรตารีอันดามัน โดยมีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาธิปัตย์  นายปมุขพิสิษฐ์ อัจฉริยะฉาย กงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ นายสกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ผู้ว่าการภาคสโมสรโรตารีสากลภาค 3330 พร้อมด้วยตัวแทนจากสโมสรโรตารีในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และจังหวัดต่างๆจากทั่วประทศเข้าร่วม โดยการจัดงานครั้งนี้ทางสโมสรโรตารีอันดามันได้บริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารีสากล จำนวน  295,000 บาท และบริจาคเงินเข้ากองทุนโปลิโอ จำนวน 500 เหรียญ

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสโมสรโรตารีอันดามัน ปีบริหาร 2562 -2563 คือ นายสัจจพล ทองสม ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย นายเทมส์ ไกรทัศน์  เลขานุการสโมสร นายณรัณ โกยสมบูรณ์  เหรัญญิก นายสมเกียรติ  จิรอมรรัตน์ ประธานฝ่ายภาพลักษณ์สโมสร นายอรุณ โสฬส ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานฝ่ายบริหารจัดการสโมสร นายวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัฒน์ติกุล ประธานฝ่ายมูลนิธิสโมสร นายไพรัช ทองโรจน์ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ และนายสุขสันต์ ว่องสินไพบูลย์ นายกรับเลือก ปีบริหาร 2563-2564

นายสัจจพล ทองสม นายกสโมสรโรตารีอันดามัน ปีบริหาร 2562 -2563 กล่าวถึงนโยบายในการบริหารงานสโมสรฯ ว่า  นอกจากยึดหลักการของโรตารีสากลของภาค 3330 แล้ว สโมสรโรตารีอันดามัน ภายใต้แกนนำของคณะกรรมการบริหาร จะบริหารสโมสรให้เข้าสู่ยุค 4.0 สร้างความสุขจากภายในองค์กร เพื่อนำพาความสำเร็จสู่ภายนอก  “สุขจากภายใน  สำเร็จสู่ภายนอก”