สสจ.จับมือเทศบาล จัดงาน “อาหารบาทวิถี ยุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค” อุ่นเครื่องเปิดถนนคนเดินหลาดใหญ่

โพสเมื่อ : Monday, June 29th, 2020 : 1.27 pm

อุ่นเครื่อง ! เตรียมเปิดถนนคนเดิน “ หลาดใหญ่ 5 ก.ค. นี้ สสจ.ภูเก็ตจับมือเทศบาลนครภูเก็ต และชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จัดงาน “อาหารบาทวิถี ยุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค” เพื่อส่งเสริมอาหารสตีทฟูดให้ได้มาตรฐาน ตามรูปแบบ New Normal

 

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต และชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จัดงาน “อาหารบาทวิถี ยุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค” ขึ้น โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นอกจากนั้นยังมีมีนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพณา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงศ์ สุคนธผล ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนเข้าร่วม

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันร้านหาบเร่ แผงลอยริมบาทวิถีในแถบทุกจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้ร้านอาหารริมบาทวิถียังคงเป็นที่นิยมและยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน คือรูปแบบการดำรงชีวิตของผุ้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความตระหนักถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป ผลจากการขยายตัวดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้านทั้งด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสัญจรของประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยของอาหารโดยเฉพาะการปนเปื้อนของอาหารที่จำหน่ายตามข้างถนนมีความเสี่ยง

 

ทางกรมอนามัยจึงได้จัดส่งเสริมให้มีมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีขึ้นใน 4 มิติประกอบด้วย มติด้านสุขภาพซึ่งจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภิบาลอาหารและด้านโภชนาการ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมติด้านวัฒนธรรมสำหรับจังหวัดภูเก็ต มีถนนคนเดินหลาดใหญ่เป็นเป้าหมายในการพัฒนายกระดับ Street Food Thailand ตั้งแต่ปี 2561 และเป็นต้นแบบในการดำงานอย่างต่อเนื่องและได้หยุดดำเนินการไปในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 และจะมีการปิดถนนคนเดินอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.นี้

 

สำหรับการจัดงานอาหารริมบาทวิถียุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค ในครั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดงานถนนคนเดิน หรืองานออกบูทจำหน่ายอาหารต่าง ๆ ที่มีกันอยู่มากมายและจัดกันต่อเนื่องในภูเก็ต ให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย โดยงานนี้เน้นพัฒนา 4 มิติด้วยกัน คือ ด้านสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งเน้นด้านกายภาพ ประกอบด้วย สถานที่ อาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านมาตรฐาน และด้านโภชนาการ ต้องมีเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีการใช้เกลือ หรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนตามมาตรฐาน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงเน้นการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การลงทะเบียนเข้าออก จำกัดความหนาแน่น การคัดกรองความเสี่ยง สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ ต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ จำหน่ายเงินค่าอาหารด้วยระบบออนไลน์ และพัฒนาต่อเนื่องให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Street Food Good Health ระดับประเทศ

 

ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานอาหารบาทวิถี ยุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค ของจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นเปิดจังหวัดภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังจากที่ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 35 วันแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้น หลังจากที่ไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายลงไปแล้วการหลังจากนี้จะเข้าสู่การฟื้นฟูท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

ขณะที่ นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภูเก็ตเริ่มจางหาย ภูเก็ตและประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จัดงานอาหารบาทวิถี ยุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องและทดสอบการเปิดให้บริการของถนนคนเดินภูเก็ต “หลาดใหญ่” ถนนถลาง ซึ่งมีกำหนดจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งในวันที่ 5 ก.ค.นี้ หลังปิดให้บริการในช่วงโควิด-19 ระบาด เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้กลับมาค้าขาย กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตต่อไป และเห็นว่าในย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั้นจะเห็นว่ามีคลองบางใหญ่ตัดผ่านหลายจุด และเป็นคลองใหญ่พอประมาณน่าที่จะพัฒนาคลองให้มีการค้าขายเกิดขึ้นโดยเชื่อมกับหลาดใหญ่ในการผลักดันให้มีจุดท่องเที่ยวใหม่ของย่านเมืองเก่าภูเก็ต จึงฝากให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

 

นายเรวัต กล่าวต่อว่า ขณะนี้โควิด-19 ได้เริ่มคลี่คลายลงไปแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการดึงคนไทยให้มาเที่ยวภูเก็ตก่อนในระยะนี้ ก่อนที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางกลับมาเที่ยวภูเก็ต คิดว่าในช่วงแรกๆ น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเอเชียที่ใช้เวลาการเดินทางไปนาน 3-4 ชั่วโมง ซึ่งเรื่องนี้จะต้องรอให้ ศบค.ประกาศผ่อนคลายต่อไป