สภาสังคมสงเคราะห์ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชฟจิตอาสา

โพสเมื่อ : Monday, May 27th, 2019 : 10.03 am

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชฟจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชฟอาสาทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มีพ่อครัว แม่ครัว ผู้มีทักษะในการประกอบอาหารหรือผู้ที่มีความสนใจในการประกอบอาหาร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วม

สำหรับโครงการนี้ คณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ได้จัดโครงการดังกล่าว โดยน้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตา พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ให้ประชาชนชาวไทยมีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม

และในการอบรมนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำครัวเคลื่อนที่ เพื่อให้มีคุณภาพงานบริการด้านอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การทำอาหารที่สดใหม่ สะอาด และทำให้รสชาติดีได้นั้น ต้องอาศัยการปรุงโดยพ่อครัว และ แม่ครัวที่มีประสบการณ์สูง รวมไปถึงการจัดสรรอาหารเมื่อต้องแจกให้ผู้มาใช้บริการ การจัดสรรผู้ใช้บริการให้เป็นระเบียบระหว่างการแจกอาหาร ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์อย่างยิ่ง จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชฟอาสาทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครได้มีความรู้เฉพาะทาง สามารถให้บริการครัวเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การชมวีดิทัศน์ ความเป็นมา “เชฟอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” การบรรยาย การจัดการครัวเคลื่อนที่ การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

นายชัชวาล อรรถฐีโสต ประธานชมรมเชฟจิตอาสา กล่าว ถึงความเป็นมาของครัวเชฟจิตอาสาว่า เชฟจิตอาสาเริ่มต้นขึ้นจากงานพระราชพิธีพระบรมศพในหลวง ร.9 ณ ท้องสนามหลวง เป็นระยะเวลาปีกว่า หลังจากงานพระบรมศพผ่านไป ก็เริ่มรวมเชฟทั้งหมด ภายใต้การสนับสนุนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ นำเชฟจิตอาสาที่มีการรวมตัวกัน  ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ อย่างกรณีเหตุการณ์ ขุนน้ำนางนอน และ พายุปาบึก ที่ผ่านมา จึงมีแนวคิดที่จะทำเชฟจิตอาสาขึ้นในแต่ละภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ทางผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นว่าทำอย่างไรให้เป็นกลุ่มก้อนชัดเจน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการฝึกอบรมเชฟอาสาทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำร่องในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มีเชฟจิตอาสา เข้าร่วม ประมาณ 100 คน

ในการจัดอบรม จะมาอธิบายเรื่องการตั้งโรงครัว ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลามีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้น ลักษณะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของครัวเชฟจิตอาสา ทางส่วนกลางก็จะมีการประสานงานเชฟแต่ในพื้นที่ ว่ามีใครหรือหน่วยงานใดไปเยียวยาช่วยเหลือแล้วหรือยัง ถ้ายังก็จะส่งคนลงไป ตรงไหนดูแลไม่ทั่วถึงเราก็จะเข้าไปก่อน ส่วนกลางเป็นแนวหน้า นำอุปกรณ์ รถ เครื่องครัวพร้อม มีอุบัติเหตุอุบัติภัยใหญ่พร้อมสแตนบายได้ทันที