สนามสุดท้ายสำหรับปีนี้ กิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง

โพสเมื่อ : Monday, June 24th, 2024 : 2.54 pm

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง สนามสุดท้ายของปี  ! ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. ณ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานเปิดกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงประชาชน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 2,400 คน

สำหรับโครงการดังกล่าว ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

โดยกำหนดจัดงาน จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เม.ย.2567 ณ อ่างเก็บน้ำบางวาด ต.กะทู้ อ.กะทู้

ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.2567 ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และครั้งที่ 3 วันที่ 23 มิ.ย.2567 ณ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน