วันเกิด “ประมุขพิสิฐ์” โรงแรมในเครือกะตะ กรุ๊ป มอบทุนการศึกษา “กองทุนอัจฉริยะ” เพื่อเด็กยากไร้

โพสเมื่อ : Thursday, August 11th, 2016 : 9.30 pm

2239

วันเกิด “ประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย”  ประธานโรงแรมในเครือกะตะ กรุ๊ป มอบทุนการศึกษา “กองทุนอัจฉริยะ” เพื่อเด็กยากไร้ จำนวน 88 ทุน รวมทั้งสิ้น 522,000 บาท พร้อมมอบเงินอีก 1 ล้านบาทสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและก่อสร้างรูปหล่อท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร อีก 300,000 บาท

2237

วันนี้ (11 ส.ค.) ที่ห้องประชุมกานดาฮอลล์ โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ในเครือกะตะกรุ๊ป ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนอัจฉริยะ” เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานโรงแรมในเครือกะตะ กรุ๊ป ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 แล้ว “กองทุนอัจฉริยะ” ก่อตั้งขึ้นตามแนวคิดของ คุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย และคุณธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานและรองประธานกรรมการโรงแรมในเครือ กะตะกรุ๊ป และเป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงแรมกะตะกรุ๊ป “ทำสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม”

2232

และวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันสำคัญยิ่ง คือ “วันแม่แห่งชาติ”  ให้โอกาสชาวกะตะกรุ๊ปทุกคนได้ร่วมทำบุญและสิ่งที่ดีงาม เพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดิน และสิ่งที่สำคัญที่สุดให้กำลังใจแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นเด็กดี และกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณแล้วเติบโตเป็นคนดีของแผ่นดิน โดยมี นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชระภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายปิยวัฒน์ จิรจามร นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน เครือญาติ เข้าร่วม

2235

นอกจากนั้น นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย และ นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ได้มอบเงินบริจาคสร้างตึกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับ นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชระภูเก็ต

2234

และมอบเงิน จำนวน 3 แสนบาท ให้กับ นายปิยวัฒน์ จิรจามร นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี เพื่อใช้ในการก่อสร้างรูปหล่อท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร นอกจากนั้นมีการมอบช่อดอกไม้ให้กับ คุณประมุขพิสิฐ และมอบดอกไม้ให้กับ คุณธันยรัศม์ ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งมอบดอกไม้ให้ คุณกัญญารัศม์ ปิติกุลสถิต ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสตรีไทยดีเด่น จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559

2238

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 88 ทุน รวมทั้งสิ้น 522,000 บาท จะเห็นได้ว่าในเครือกะตะกรุ๊ปได้สนับสนุนและช่วยเหลืองานสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

2233 2236