ร่วมสร้างบ้านให้ปะการัง” เกาะไม้ท่อน” คืนความสมบูรณ์

โพสเมื่อ : Friday, February 17th, 2023 : 10.56 am

บูรณาการสร้างบ้านให้ปะการัง พื้นที่เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต เริ่มแล้ววางฐานเกาะให้ตัวอ่อนปะการัง ฟื้นฟูแนวปะการัง ให้กลับมาอดุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานการจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังเทียมในพื้นที่เกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ Save Under Water World ณ แพบรรทุก บริเวณแนวปะการังด้านหน้าเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต

โดยมี นายศาสวัส หลิมพาณิชย์ นายกสโมสรโรตารี เหมืองแร่ ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2565-2566 นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 12 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และ สมาชิกโรตารีเหมืองแร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากสโมสรโรตารี เหมืองแร่ ภูเก็ต ได้จัดโครงการ Save Under Water World หรือ การจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ตขึ้น  โดย อบจ.ภูเก็ต ให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานในส่วนของการจัดวางในทะเล ของฐานเกาะตัวอ่อนปะการัง จำนวน 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 39 ชิ้น บริเวณพื้นที่เกาะไม้ท่อน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้คงไว้ซึ่งความสวยงาม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของ จ.ภูเก็ต อย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การบูรณาการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง จ.ภูเก็ต ร่วมกับสโมสรโรตารี เหมืองแร่ ภูเก็ต, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ

โดยรูปแบบการจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพิ่มความสมบูรณ์สวยงามของแนวปะการังและท้องทะเล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เปรียบเหมือนกับการสร้างบ้านให้ตัวอ่อนปะการังได้อยู่อาศัย และเติบโตอย่างสมบูรณ์ในอนาคต