รับฟังปัญหา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ – สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา หลังรับโอนมาสังกัด อบจ.

โพสเมื่อ : Friday, December 2nd, 2022 : 12.33 pm

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตำบลฉลอง เมืองภูเก็ต และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ สังกัด อบจ.ภูเก็ต หลังรับการถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้อำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา ในการบริการประชาชน เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีมากขึ้น

สำหรับการรับถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้รับถ่ายโอนมาแล้ว จำนวน 12 แห่ง ที่ผ่านทางทางอบจ.ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนตามขนาดของแต่ละแห่ง