รพ.กรุงเทพภูเก็ต ก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 จัดงานครบรอบ Be Healthy Fair 2019:

โพสเมื่อ : Wednesday, May 29th, 2019 : 11.46 am

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 จัดงาน Be Healthy Fair 2019:มหกรรมสุขภาพ 24ปี สุขภาพดีไปด้วยกันภายใต้แนวคิด “Be Yourself”การมีสุขภาพดีได้ในแบบที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล พร้อมเปิดตัวการบริการรูปแบบใหม่ ของศูนย์การรักษาเฉพาะ และกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธี ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าร่วม แสดงความยินดีในพิธีเปิดงาน “Be Healthy Fair 2019: มหกรรมสุขภาพ 24 ปี สุขภาพดีไปด้วยกัน” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

นายแพทย์ณรงฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้กล่าวถึงที่มาและแนวคิดของงานมหกรรมสุขภาพฯ ในปีนี้ ว่า “Be Yourself” คือ การมีสุขภาพดีได้ในแบบที่เหมาะเฉพาะบุคคล บนพื้นฐานของความแตกต่างด้านอายุ ประวัติสุขภาพ และรูปแบบการใช้ชีวิต กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายชุดตรวจสุขภาพราคาประหยัดที่ออกแบบอย่างเหมาะสมเฉพาะบุคคล

โดยทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท และยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีรอบด้าน อาทิ กิจกรรม Happy Family Day ที่มุ่งเน้นสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว ตั้งแต่การดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์, การดูแลลูกน้อยในยุคสังคมออนไลน์ที่อาจมีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ, กิจกรรมแข่งเดิน “หนูน้อยเตาะแตะ” สำหรับหนูน้อยที่มีอายุ11-15 เดือน และกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไป “วิ่งได้ไม่ใช่ แค่ได้วิ่ง” โดยครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย”

นายแพทย์ณรงฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า “ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของทีมแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ผ่านการประชุมวิชาการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น งานประชุมวิชาการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด งานประชุมวิชาการเครือข่ายจักษุแพทย์ภาคใต้ และงานประชุมวิชาการเครือข่ายพยาบาลด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังขยายขอบเขตการให้บริการ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นประกอบด้วย คลินิกรักษ์หัวใจ ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการเกิดโรคหัวใจ คลินิกเท้าและข้อเท้า โดยศูนย์กระดูกและข้อ ตลอดจนการขยายพื้นที่บริการของศูนย์จักษุ เพื่อให้การดูแลรักษาโรคทางตาอย่างครบวงจร”

“นอกจากการดูแลสุขภาพของประชาชนแล้ว โรงพยาบาลยังให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ #HealthyTogetherตอน Heart 2 Heart Project กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมสาธิตการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิด-

อัตโนมัติ (AED) และโครงการ “#HealthyTogetherตอน Safe Ride Together ขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน” กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงการรณรงค์ด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง ตั้งแต่ปี 2561 ที่ ผ่านมา โดยทั้ง 2 กิจกรรมนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้”นายแพทย์ณรงฤทธิ์ กล่าวเสริม

กล่าวเพิ่มว่า “สำหรับโครงการ BPK No Foam เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางโรงพยาบาลขานรับนโยบายของจังหวัด เพื่อรณรงค์ให้แพทย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้เข้ารับบริการ ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร อันจะช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคร้าย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณรอบโรงพยาบาลกว่า 30 ร้าน ในการร่วมดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากโครงการดังกล่าวอีกด้วย”

ทางด้านนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีว่า  “ผมขอชื่นชมในความพยายาม และความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันพัฒนาการบริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล บนพื้นฐานของความต่างด้านอายุ ประวัติสุขภาพ และรูปแบบการใช้ชีวิต ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมทุกกิจกรรม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจะให้การดูแลสุขภาพชาวภูเก็ตตลอดจนนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และเป็นสถานพยาบาลต้นแบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการแพทย์และพยาบาลให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ และร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ตต่อไป”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย (กรุงเทพมหานคร) นับเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2538 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตั้งแต่การให้ความรู้ การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ผสานเข้ากับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและบริการ จนเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) แห่งประเทศไทย และมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) จากองค์กรควบคุมคุณภาพสถานพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา