ย้ำ ความปลอดภัย ของผู้โดยสารต้องมาก่อน  

โพสเมื่อ : Tuesday, November 15th, 2022 : 8.08 am

รถ “โพถ้อง” พร้อมให้บริการประชาชน –นักท่องเที่ยว ช่วงไฮซีซั่น  เปิดเทอม นักเรียน – นักศึกษาในเครื่องแบบ ขึ้นฟรี กำชับผู้เกี่ยวข้องคำนึงถึงความปลอดภัย ในการให้บริการและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณลานจอดรถโดยสารสาธารณะ (โพถ้อง) สะพานหิน เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ของ อบจ.ภูเก็ต (รถโพถ้อง) แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดภาคเรียน มีนักเรียนใช้บริการเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเป็นช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ส่วนหนึ่งจะใช้รถโดยสารประจำทางเช่นกัน

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียมรถไว้ในแต่ละเส้นทางเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ โดยกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการ และ การร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

สำหรับเส้นทางให้บริการรถโดยสาร มีจำนวน 3 สาย 4 เส้นทางเดินรถ สำหรับค่าโดยสาร ผู้โดยสารทั่วไปเสียค่าบริการเที่ยวละ 15 บาท ตลอดสาย ถ้าเป็นนักเรียนและนักศึกษาในเครื่องแบบ สามารถใช้บริการได้ฟรี

สายที่ 1 เส้นที่ 1 จากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี – วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เริ่มออกวิ่งเที่ยวแรก เวลา 06.00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 19.00 น. (ทุกวัน) ทุก ๆ 10-20 นาที

สายที่ 1 เส้นที่ 2 จากห้างซุปเปอร์ชีป – ตลาดสี่มุมเมือง เริ่มออกวิ่งเที่ยวแรก เวลา 06.00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 19.00 น. (ทุกวัน) ทุก ๆ 10-20 นาที

สายที่ 2 ระหว่าง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ถึงตลาดสดดาวทาวน์ภูเก็ต (เริ่มออกวิ่งเที่ยวแรก เวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 19.05 น. (ทุกวัน) ทุก ๆ 30 นาที

สายที่ 3 สะพานหิน – เกาะสิเหร่ เริ่มออกวิ่งเที่ยวแรก เวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 19.00 น. ณ สะพานหิน (ทุกวัน) ทุก ๆ 10-20 นาที