มาถึงแล้วแล้วชุดกู้ภัยจาก มูลนิธิพีชแลนด์ ประเทศจีน ร่วมสร้างความเชื่อมันให้นักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Wednesday, January 22nd, 2020 : 9.57 am

เดินทางถึงภูเก็ตแล้ว ชุดกู้ภัยจาก มูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมสร้างความเชื่อมันให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล ที่ภูเก็ต

เมื่อวานนี้ ( 21 ม.ค.) ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต, นายวิชัช ไตรรัตน์รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ คนที่1,นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ คนที่ 2 นายโสภณ ทองใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พร้อมข้าราชการจังหวัดภูเก็ต  เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สภาวัฒนธรรมไทย-จีน

ร่วมให้การต้อนรับ นักกู้ภัยจาก มูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมการฝึกและสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 11 คนในโอกาสเดินทางมาร่วม ปฏิบัติงาน บริการให้คำแนะและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในกิจกรรมความร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสภาวัฒนธรรมไทน-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และ กระทรวงมหาดไทยที่ประสงค์จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563