พาณิชย์เชียงใหม่ รุกธุรกิจสุขภาพ- Wellness จัดงาน Northern Health & Wellness Festival 2022

โพสเมื่อ : Sunday, September 11th, 2022 : 8.10 am

พาณิชย์เชียงใหม่ รุกธุรกิจสุขภาพ- Wellness นำผู้ประกอบการภาคเหนือ เชื่อมกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน จัดงาน Northern Health & Wellness Festival 2022 ภายใต้แนวคิดสุขภาพดี วิถีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการสุขภาพภาคเหนือ 20 กิจการมาออกบูท และจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 65  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการภาคเหนือ จัดงาน Northern Health & Wellness Festival 2022 ระหว่างวันที่ 10-11กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ภายใต้แนวคิดสุขภาพดี วิถีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการสุขภาพภาคเหนือ จำนวน 20 กิจการมาออกบูธและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามันเพิ่มขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีพิธีลงนามความมือคณะทำงานด้านการตลาดจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ภูเก็ต-เชียงใหม่ และ สมาคมพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ ด้านธุรกิจบริการสุขภาพ รวมไปถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจ โดยมี นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.วรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการจังหวัดภูเก็ต นายอาคม สุวรรณกันนธา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายไชยา ระบือพล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม

นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเหนือเชื่อมสู่ภาคใต้ครั้งนี้ ถือเป็นการสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าสูง ได้แก่ การท่องเที่ยวในรูปแบบ Medical Tourism และ Wellness Tourism สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medial Hub) พ.ศ.2560-2569 สนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ให้นักท่องเที่ยวให้ได้รับความผ่อนคลายจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละท้องถิ่น เช่น การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่การท่องเที่ยวต่างๆ

อีกทั้งยังเป็นการแนะนำธุรกิจสินค้าและบริการสุขภาพ (Health & Wellness) ภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายโดยการเชื่อมโยงสู่ตลาดที่มีศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าและบริการสุขภาพเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาคและกระจายรายได้สู่ประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากพบว่าการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2020 ประมาณการขนาดของตลาดไว้ 735.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสปาเป็นบริการสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีคุณภาพและการใช้จ่ายที่สูงกว่านักท่องเที่ยวประเภทอื่นถึง 1.3 เท่า ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ไม่เพียงแต่ธุรกิจให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แต่ธุรกิจอื่นที่อยู่ในห่วงโซ่ยังได้รับอานิสงส์ เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ของฝากของที่ระลึก ธุรกิจนำเที่ยวและสถานพักผ่อนนันทนาการอื่นด้วย