ฝันแปลงโฉม “คลองบางใหญ่” เชื่อมโยงย่านเมืองเก่าผุดถนนคนเดิน – ตลาดน้ำ  

โพสเมื่อ : Friday, March 18th, 2022 : 3.18 pm

ฝันปรับโฉม “คลองบางใหญ่”  ผุดแผนพัฒนาคลองสายวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต ช่วงสะพานกอจ๊าน – ประตูระบายน้ำเทศบาล วาดผุดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้เมืองภูเก็ต ฝันทำถนนคนเดิน – ตลาดน้ำ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า

นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงโครงการแผนพัฒนาภูมิทัศน์คลองสายวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต หรือ คลองบางใหญ่ ช่วงสะพานกอจ๊าน – ประตูระบายน้ำหน้าเทศบาลครภูเก็ต) เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้เมืองภูเก็ต ว่า ขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ต มีแผนในการพัฒนาคลองบางใหญ่ หรือโครงการพัฒนาคลองสายวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต ช่วงสะพานกอจ๊าน – ประตูระบายน้ำหน้าเทศบาลนครภูเก็ต  เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยวางแผนพัฒนาให้เป็นตลาดน้ำ ซึ่งขณะนี้การออกแบบดำเนินการออกแบบเสร็จแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการของบประมาณจาก งบพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณากันประมาณ 1 -2 เดือนนี้

สำหรับการออกแบบพัฒนาคลองบางใหญ่ คลองสายวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต ช่วงสะพานกอจ๊าน – ประตูระบายน้ำหน้าเทศบาล นั้นจะดำเนินการในเรื่องของการดาดท้องคลอง งานดาดท้องคลองบางใหญ่ ความยาว 375 เมตร พร้อมซ่อมแซม กำแพงกันดินริมคลองบางใหญ่ และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลอง ทำสะพานเชื่อมให้สามารถเดินไปมาระหว่าง 2 ฝั่งคลอง เพื่อเรื่องของไฟแสงสี มีการสร้างระเบียงริมคลอง ปรับปรุงทางเท้า มีเรือขายสินค้า ซึ่งคลองดังกล่าวขณะนี้ได้มีการสร้างประตูน้ำเสร็จแล้ว เมื่อน้ำขึ้นก็จะมีการปิดประตูน้ำ อย่างไรก็ตามหากโครงการดังกล่าวได้รับงบสนับสนุนก็สามารถเดินต่อไปได้ โดยงบที่ขอไว้อยู่ที่ 60 ล้านบาท ซึ่งในงบดังกล่าวจะทำไปถึง บริเวณตะลิ่งชัน ในกรณีที่งบเหลือ โดยในส่วนของบริเวณสะพานกอจ๊าน – ตะลิ่งชั่น ขณะนี้ได้ดำเนินการดาดท้องคลองไว้แล้ว

นายสมมิตต์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพัฒนาคลองบางใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะทำในลักษณะของตลาดน้ำนั้น เป็นภาพที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้น จะเห็นว่าคลองบางใหญ่เป็นคลองที่มีศักยภาพ สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนกับที่อื่น  เช่น คลองโอ่งอ่าง คลองลับแล หรือคลอง Cheonggyecheon กรุงโซลประเทศเกาหลี  หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจะสามารถเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในเมืองได้อย่างแน่นนอน เพราะทุกวันนี้แหล่งท่องเที่ยวในเมืองมีน้อง แต่ถ้ามีการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของตลาดน้ำ ก็จะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

นายสมมิตต์ ยังได้กล่าวต่อไปว่า การท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ต จะต้องทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง นักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวที่ย่านเมืองเก่า แล้วสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างใหม่ก็จะทำให้การท่องเที่ยวมีความหลากหลายขึ้น ซึ่งขณะนี้กำลังมีอีกโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วและกำลังจะเริ่มดำเนินการเร็วๆนี้ คือ โครงการปรับปรุงพัฒนาบ้านพักอดีตผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ด ซึ่งเป็นอาคารเก่าสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส อายุกว่า 60 ปี ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ แปลงถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปรับปรุงและพัฒนาอาคารบ้านพักอดีตผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ด เป็นสวนสาธารณะและแลนด์มาร์กเชื่อมโยงกับย่านเมืองเก่า โดยก่อนหน้านี้ ทางจังหวัดภูเก็ตมีแผนที่จะปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้สวยงามเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของคนภูเก็ต

สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รวมทั้งเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในคลองบางใหญ่ และพื้นที่ริมคลองบางใหญ่ ให้มีภูมิทัศน์สอดคล้องกับ ย่านการค้าเมืองเก่า โดยรองรับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในเมืองภูเก็ต และเป็นพื้นที่รองรับ กิจกรรมด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นพื้นที่การค้าในรูปแบบถนนคนเดิน และตลาดน้ำ รวมทั้งเป็นพื้นที่นันทนาการที่เชื่อมโยงกับพื้นที่สวนสาธารณะระดับเมืองกับย่านการค้าเมืองเก่า

“คลองบางใหญ่”  เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต มีต้นกำเนิดจากอำเภอกะทู้ ไหลสู่ที่ราบบริเวณเทศบาลนครภูเก็ต ผ่านพื้นที่ชุมชนสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ชุมชนวิชิต และชุมชนรัษฎา มีความยาว กว่า 20 กิโลเมตร คลองบางใหญ่ จึงเปรียบเสมือนสายน้ำประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมทุกยุคทุกสมัยเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ยุคของการค้าทางทะเล ยุคเหมืองแร่ หรือปัจจุบันจะเป็นในรูปแบบเศรษฐกิจทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต การพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองบางใหญ่ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต ผ่านกิจกรรมพื้นฐานทางการค้า การท่องเที่ยวที่สามารถซึมซับอัตลักษณ์เฉพาะทางสังคมได้อย่างชัดเจน