“ผศ.ดร.ประภา กาหยี” อำลาตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, September 13th, 2017 : 2.49 pm

พ้นจากตำแหน่ง “ผศ.ดร.ประภา กาหยี” อำลาตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  พร้อมส่งมอบงาน รักษาการอธิการบดีฯ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีส่งมอบงานแด่ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดีฯ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ภายหลังลงจากตำแหน่งผู้นำบริหารกว่า 3 สมัย อุทิศตนกว่า 45 ปี ทำงานตั้งแต่ยุควิทยาลัยครูในอดีตจวบจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่จัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแห่งเดียวในอันดามัน มีพัฒนาการในด้านต่างๆ เป็นที่เชื่อมั่นทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ

ตลอดจนมีการให้บริการทางการศึกษา มอบโอกาส และร่วมพัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิชาการ งานวิจัยคุณภาพ จนได้รับการขนานนามว่า “ผู้นำหญิงเหล็ก” โดยเฉพาะการเป็นต้นแบบของสังคม และเป็นครูที่ดีของนักศึกษา บุคลากร ผู้บริหารรุ่นน้อง ให้สืบสานปณิธานในการนำพามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้ยืนหยัดตามอุดมการณ์และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน