ปิดสนามอย่างสวยงาม  “อบจ.ภูเก็ต ลีก” บาสเกตบอล สคูลลีก อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 67

โพสเมื่อ : Monday, July 8th, 2024 : 10.06 am

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารกีฬา 1 สะพานหิน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและให้โอวาทแก่นักกีฬาในพิธีปิดโครงการแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต ลีก” บาสเกตบอล สคูลลีก อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2567 (ประเภท 3×3) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาบาสเกตบอล สามารถนำไปใช้ในระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นไปได้ และให้ทุกคนมีความสนใจหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีทีมส่งเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 77 ทีม จำนวน 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี ชายและหญิง รวมจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมด 355 คน

สำหรับผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ทีม KS Club รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ภูเก็ตไทยหัว, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ร.ร.ขจรเกียรติพัฒนา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา A รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา B, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ทีม ร.ร.สตรีภูเก็ต รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ภูเก็ตไทยหัว รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ทีม KS Club B รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา A รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.สตรีภูเก็ต, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ทีม ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.สตรีภูเก็ต รองชนะเลิศ อันดับ 2 Endless สตรี, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ทีม ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย รองชนะเลิศ อันดับ 1 KS Club รองชนะเลิศ อันดับ 2 Simper, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ทีม บอยแบนด์ A รองชนะเลิศ อันดับ 1 บอยแบนด์ B รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ทีม KS Club รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา