ทต.ราไวย์ ลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี

โพสเมื่อ : Monday, March 13th, 2023 : 10.07 am

ทต.ราไวย์ ลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต