ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข

โพสเมื่อ : Wednesday, May 29th, 2024 : 8.06 pm

ทต.ราไวย์ นำโดย “นายกอรุณ” ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองราชบุรี

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) เวลา 15.00น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดย  นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองราชบุรี

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผู้บริหารท้องถิ่น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสุขภาพภาคประชาชนต่างพื้นที่ นำความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับมาพัฒนาและวางแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการดำเนินงาน