ตระการตา แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “237 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง” นุ่งโจง ห่มสไบ ไปเที่ยวงาน 13-15 มี.ค.นี้ ณ อนุสรณ์สถานณ์เมืองถลาง

โพสเมื่อ : Monday, March 14th, 2022 : 12.09 pm


อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ ตระการตา แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “237 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง” 13-15 มีนาคมนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ผ่านแนวคิด “ถลางถิ่นเมืองเก่า ดินแดนผู้กล้าวีรชน” นก จริยา แอนโฟเน่ ดารานักแสดงร่วมแสดงด้วย พร้อมกิจกรรมการแสดงวิถีพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยภูเก็ต ตลอด 3 วัน 3 คืน ณ อนุสรณ์สถานณ์เมืองถลาง เชิญชวนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ ไปเที่ยวงาน เพื่อสร้างบรรยายกาศย้อนยุคในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
เมื่อ เวลา 21.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร “237 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง” โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน โดยมี คุณจริยา แอนโฟเน่ ดารานักแสดง ซึ่งเป็นลูกหลานชาวภูเก็ตได้ร่วมแสดงละครอิงประศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย
นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติและสำนึกในพระคุณของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเหล่าบรรพชนชาวถลางที่ได้สร้างวีรกรรมอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยความกล้าหาญ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเมืองภูเก็ตไว้ จนบังเกิดให้ลูกหลานทั้งหลายได้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาจวบจนทุกวันนี้ และเหนือสิ่งอื่นใดคุณงามความดีและวีรกรรมอันหาญกล้าของทั้งสองท่าน จากเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้ป้องกันรักษาเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกไว้ ความสามารถในศึกสงครามเก้าทัพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี พ.ศ.2328 รัชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือเป็นวันแห่งชัยชนะของชาวถลาง นับแต่วาระนั้นมาจึงถือให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันถลางชนะศึก”
และในปี พ.ศ.2565 วันนี้ถือเป็นวันแห่งการครบรอบ 237 ปี วันถลางชนะศึก วันแห่งการได้มาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นบนผืนแผ่นดินของเราชาวภูเก็ตทุกคน สำหรับการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรในปีนี้ มีการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ วันที่ 13-15 มีนาคม 2565 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) รวม 3 วัน 3 รอบการแสดง รูปแบบการจัดงานนำเสนอผ่านแนวคิด “ถลางถิ่นเมืองเก่า ดินแดนผู้กล้าวีรชน” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงวิถีพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย”
ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอชื่นชม อบจ.ภูเก็ต ที่ได้จัดโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย และประวัติศาสตร์ที่ดีงามคู่บ้านคู่เมือง วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการป้องกันรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงวันนี้ อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อเป็นการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต”